Utensils:
steg 3

Sett inn ispinnene. 

Ingredients can be edited in classic edit mode.

ispinner 6 stk.