Utensils:
Rist
steg 1

Sett en rist inn midt i en tom ovn.

Ingredients can be edited in classic edit mode.