Utensils:
Saks
Steg 20

Klipp dypt i kransen med ca. 1 ½ cm mellomrom og bøy «bladene» vekselvis til høyre og til venstre.

Ingredients can be edited in classic edit mode.